Türkiye’nin geleceği için önemli bir misyon üstlenen bilim merkezleri ile kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları Bursa’da buluşuyor. Türkiye’de bilim ve teknolojinin gelişmesine, ilerlemesine, özellikle bu alanlarda nitelikli işgücü oluşmasına ve yerli üretime katkı sağlamak amacıyla geliştirilen bilim merkezleri ve paydaşları, 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen “2. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı”nda Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğinde bir araya geliyor.

Toplum 5.0 ve Bilim Merkezleri, Bilim Merkezleri ve İş Birlikleri, Bilim Merkezleri Sergi Tasarım ve Üretim Süreçleri, Bilim Merkezlerinde Sürdürülebilirlik, Bilim Merkezlerinde Etkinlikler ve Bilim İletişimi gibi konuların masaya yatırılacağı konferansta yurt içinden ve yurt dışından uzmanlar, akademisyenler ve bilim merkezi yöneticileri tebliğ sunacaklar. Bilim merkezleri, müzeler, özel sektör ve kamu temsilcileri, bilim merkezi ile ilgili çalışmalar yürütmekte olan akademisyenler ve öğretmenlerin katılım sağlayabileceği konferansta, bilim merkezleri alanında çalışan firmalar da stantlarıyla yer alacaklardır.

Konferansla ilgili ayrıntılı bilgi ve konferans katılım başvuru formuna www.tubitemkonferansi.org adresinden ulaşılabilmektedir.