Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

1957 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi      

Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını

Hacettepe Üniversitesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümünden,

doktora derecesini ise GAZİ Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden aldı.

2011 yılında doçent oldu. KOSGEB Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili

olarak 20'den fazla Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Ayvansaray Üniversitesi danışmanıdır.

ODTÜ, TOBB ETÜ, KASTAMONU ve ERCIYES Üniversitelerinde ders verdi.

İstanbul Aydın Üniversitesinde yüksek lisans programında ders vermektedir.

OECD PISA, PIAAC, ECEC, müfredat içeriği haritalaması, ET2030 programları

ve etkinlikleri için Türkiye'den temsilci ve katılımcı konumundadır. Birçok FP7,

H2020 ve ERASMUS + projelerinde ortak ve / veya danışman olarak görev yapmaktadır.

Zihin Haritalama Derneği kurucusudur.

Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi kurucusu ve editörüdür.

2014-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak

görev yaptı. Halen Milli Eğitim Bakanlığı danışmanıdır.

 

Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN / Hacettepe Üniversitesi

Konuşma Konusu : Her Yer Okul, Her Yer Eğitim !         

Yüksek lisansını atom ve molekül fiziği alanında yapmıştır. 

Doktorasını modern fiziğin öğretimi konusunda Almanya’da 

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

İnformal Ortamlarda Araştırmalar dergisinin kurucu editörüdür. 

Okul Dışı Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezinin (okuldisiogrenme.com) 

kurucusu ve yöneticisidir. Tübitak Bilim Genç dergisinin yayın 

denetleme kurulu üyesidir. Okul dışı öğrenme ile ilgili çok sayıda, 

kitap, proje ve makaleleri bulunmaktadır. Son olarak AB tarafından 

desteklenen “Developing an Out-of-School Learning Curriculum for 

Teacher Education Programs” isimli uluslararası projenin yürütücülüğünü 

yapmaktadır. “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” kitabının editörlüğünü 

gerçekleştirmiştir. Okul dışı öğrenme konularının yanı sıra, modern 

fizik öğretimi, kavram haritaları konularında da çalışmalarına Hacettepe 

Üniversitesinde devam etmektedir.

 

Doç. Dr. Uygar KANLI / Gazi Üniversitesi                                             

Konuşma Konusu: Eğlence ve Öğrenme Arasında Bir Köprü Kurmak için

Bilim Teknoloji Merkezlerinde Öğretmen ve Eğitmen Rolleri

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilimdalından 1998 yılında 

mezun oldu. Aynı yıl Aksaray-Bağlıkaya İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi 

öğretmeni olarak göreve başladı. 1999 yılında araştırma görevlisi olarak 

Gazi Üniversitesine geçiş yaptı. 2001 yılında “Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi

Eğitim Programlarının Etkinliği" konulu yüksek lisans çalışmasını, 2007 yılında

“Laboratuvar Yaklaşımlarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve 

Kavramsal Başarıya Etkisi” konulu doktora çalışmasını tamamladı. 2010

yılında Georgia State Üniversitesinde (ABD) misafir profesör olarak görev yaptı. 

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK)

desteğinde EBA için 45 fizik gösteri deneyinin dijital içeriğini geliştirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı destekli “Polatlı Belediyesi Bilim Merkezi ve

Uluğ Bey Gökevi”ni 2014 yılında kurdu. 2015 yılında Tübitak 4007 Bilim

Şenlikleri Destekleme programı kapsamında Ankara’da “Herkes için her 

yerde Bilim”  festivalini gerçekleştirdi. Okul-Bilim Merkezi işbirliğini 

güçlendirmeyi hedefleyen, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 

desteklenen ve 2018 yılında tamamlanan BİLMER projesinde araştırmacı

olarak görev yaptı. Ulusal pek çok projede araştırmacı ve yürütücü olarak 

çalışan Kanlı, halen Gazi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görevine etmektedir.

 

Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Özdem YILMAZ / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Konuşma Konusu : Bilim Festivallerinden Öğrendiklerimiz : Science Expo

 

1982’de Eskişehir’de doğmuştur. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olduktan sonra 5 yıl

süre ile öğretmenlik yapmıştır. Akademik çalışmalarda bulunmak üzere dönüş

yaptığı ODTÜ’de, 2009 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında doktora çalışmasını 

tamamlamıştır. 2015-2016 yıllarında Great Lakes Science Centre (OH, ABD) 

bilim merkezinde okul dışı öğrenme ortamları üzerine doktora sonrası çalışmalarında

bulunmuştur. Bilim merkezlerinde edindiği deneyimler ile TÜBİTAK tarafından

desteklenen bilim merkezlerinde uygulanmak üzere içerik geliştirerek ve yeni 

kurulmakta olan bilim merkezlerine danışmanlık vererek katkıda bulunmaktadır. 

Ayrıca TÜBİTAK tarafından bilimsel araştırma projeleri (1001) kapsamında 

desteklenen ve bilim merkezleri ile okul iş birliğini geliştirmeye yönelik ve öğretmen 

ve eğitmenlerin bu alanda yetiştirilmesinde önemli bulgular ortaya koyan BİLMER 

projesinde araştırmacı olarak yer almıştır. TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi Yayın 

Danışma Kurulu’nda görev yapmaktadır ve halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretmen Eğitimi ve

Bilim Merkezleri üzerine ulusal ve uluslararası çalışmalar ve projelerde görevlerini yapmıştır.

Görevine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde devam etmektedir.

 

Öğr. Gör. İhsan METİNNAM / Ankara Üniversitesi

Konuşma Konusu: Neden Yaratıcı Drama ?

 

2011 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaratıcı 

Drama Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Aynı enstitünün 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora

Programındaki öğrenimini 2017 yılında tamamlamıştır. Çalışma konuları 

arasında yaratıcı drama yoluyla kültürel temas alanları oluşturmak, sosyal 

teori ve yaratıcı drama ilişkisi, yaratıcı dramanın dönüştürücü, özgürleştirici

toplumsal bağlamları bulunmaktadır. 2013-2017 yılları arasında, yaratıcı

drama alanında etkinlik gösteren Çağdaş Drama Derneği ve IDEA'nın 

(International Drama Theatre and Education Association) yönetim

kurullarında görev almıştır. Bunun yanında, 2015 yılında İsviçre’de

gerçekleştirilmiş olan Avrupa Drama Buluşmalarında (EDERED) atölye 

eğitmeni olarak Türkiye’yi temsil etmiştir. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Emre ÖZEL 

Konuşma Konusu: Çizgi Ötesi Öğretmenlik

İlk ve ortaöğretimini doğduğu şehir Ankara’da tamamladıktan 

sonra Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinden 2009

yılında mezun oldu. 2010 yılında Bayburt Beşpınar Köyü 

Ortaokulu’nda Fen Bilimleri öğretmeni olarak göreve başladı. 

A.Ü İktisat Fakültesi Kamu yönetimi bölümünü 2017 yılında

Onur Öğrencisi olarak bitirerek 2. Üniversiteden mezun oldu.

2019 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Şu an A. Ü. Sosyoloji 

bölümüne 3.üniversite eğitimine devam ediyor. Tüm Türkiye’de 

yaptığı sıra dışı projeler ile farklı platformlarda yılın eğitimcisi, 

yılın öğretmeni, yılın en sıra dışı öğretmeni gibi ödüller alan genç 

öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü proje departmanında yerel ve ulusal çapta projeler 

üreterek çalışmalarına ve araştırmalarına devam ediyor.

Emre ÖZEL; TÜBİTAK işbirliğinde Bilim Fuarları, Bilim Sokakları,

Bilim Merkezi Sınıflar, Müzebüs, Bilim Otobüsü, Kıraat Cafe, 

Genç Beyinler Yarışıyor Okullar Kaynaşıyor, Tema Vakfı Ormanı, 

Çanakkale Geçilmez, Er Hüseyin ve Kınalı Ali adlı kısa filmler, 

Akıllı Duraklar Başarılı Çocuklar, Bakırı İşle Geleceğini Düşle, 

Halep’e Yardım Eli, Organik Market, Rengarenköy, Bana Her Yer Okul, 

Öğrenciler Mehmetçik ile Elele, Üniversite Konferansları, 81 il 81

Öğretmen Anı Kitabı, Demirözü İnovasyon Merkezi, Köy Mesire-Sosyal 

yaşam alanları gibi maddi miktarı ve hedeflediği insan grubu milyonları 

bulan projelere hayat verdi ve vermeye devam ediyor.

 

Kayıt İçin TIKLAYINIZ