Suyun İki Farklı Sıvı Faz İçerdiği Keşfedildi

Normalde sıvı fazdaki suyun, kısa süre içinde yeniden şekil alan düzensiz moleküllerden oluşan ortalama bir şekli olduğu varsayılır. Stockholm Üniversitesi’nden bilim insanları bu sıvının yapısal ve yoğunluk olarak büyük farklılıklar gösteren iki sıvı fazından oluştuğunu keşfetti.

Tarih: 11.08.2017 12:21

Suyun gezegenimizde hayatın kaynağıdır ve diğer sıvılara kıyasla oldukça sıra dışı özellikler gösterirler. Erime noktası, yoğunluk, ısı kapasitesi gibi özellikler kıyaslandığında 70’den fazla özelliğiyle diğer sıvılardan ayrılır. Bu sıra dışı özellikler hayatın temel bileşeni olan suyu inanılmaz bir yere koyar. “Keşfettiğimiz bu kayda değer özellik, suyun düşük sıcaklıklarda, kristalleşmenin yavaş olduğu koşullarda, iki farklı sıvıdan oluşabileceğini gösteriyor,” diyor Stockholm Üniversitesi Fizikokimya Bölümü’nden Prof. Anders Nilson. Suyu bu sıra dışı özelliğini keşfetmek için X ışınları kullanıldı.

Hamburg’daki büyük X-ray laboratuarı DESY ‘de suyun iki farklı sıvıdan oluştuğuna dair kanıtlar elde edildi. Suyun katı formu buz çoğunlukla düzenli olarak düşünülse de, kristal fazı şekilsiz ve düzensiz olan, düşük ve yüksek yoğunluklu şekilsiz iki farklı formdan oluşur. Bu iki form birbiri içinde dönüşebilmesi, sıvı suyun yüksek ve düşük formlar içermesiyle alakalıdır. 

Bu hipotezi deneysel olarak araştırmak, Stockholm grubunun üstesinden gelmeye çalıştığı en büyük mücadele idi. “Uzun süredir şekilsiz buzların camsı hallerde donmuş sıvılar olarak olabilme ihtimalini belirme hedefiyle çalıştım. Suyun camsı fazının , daha viskoz  ve düşük yoğunluklu sıvı hale dönüşebilmesini bu kadar detaylı görünce,rüyalarım gerçek oldu,” diyor Stockholm Üniversitesi Fizikokimya Bölümü’nden Katrin Amann-Winkel. Asıl ilginç olan X ışınlarının muciti olan Wilhem Röntgen’in suyun birbiri içinde dönüşen iki farklı formdan oluşabileceğini yıllar öncesinde öne sürmesiydi. “Elde edilen bu sonuçlar suyun oda sıcaklığında neden bu iki form arasında kararsız kaldığını ve ikisi arasında bölgesel dalgalanmalara neden olduğunu gösteriyor,” diyor.

Stockholm Üniversitesi Teorik Fizikokimya Prof. Lars G.M. Pettersson.” Kısacası, su kompleks bir sıvı değil, fakat su iki sıvı kompleks bir ilişkiye sahip.” Bu sonuçlar sadece suyun farklı sıcaklık ve basınçlarda nasıl var olduğunu anlamamıza yardım etmeyecek, aynı zaman suyun tuzlar ve biyomoleküllerden nasıl etkilendiğini gösterecek. Ayrıca suyun nasıl saflaştırılabileceği ve tuzdan arındırabileceği daha iyi anlaşılabilecek. Bu sayede global ısınmaya karşı yeni tedbirler alınabilecek.

Etiketler: su buz sıvı sıvıfaz bilim
Tarih: 11.08.2017 12:21
Suyun İki Farklı Sıvı Faz İçerdiği Keşfedildi - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
Bursa Bilim Merkezi Nedir? Bilim ve Teknoloji Merkezi İletişim
Bursa Büyükşehir Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.