Mekanik - Dinamik -Mühendislik Deney Alanları


MEKANİK ve DİNAMİK:  Cisimlerin hareketini, harekete neden olan etkileri ve cisimlerin denge durumlarını inceler. Mekanik; statik, kinematik ve dinamik olmak üzere üç kısma ayrılır. Statik, cisimlerin denge durumlarını; kinematik, kuvveti katmadan cisimlerin hareketini; dinamik ise hareketi değiştiren etkenleri inceleyen fizik bölümüdür.


Mekanik deney alanı; Newton, Arşimet, Maxwell gibi birçok bilim insanının deneyler sonucu bulduğu yasaları görebileceğiniz bir alandır. Enerji dönüşümlerini, momentum kavramını, ivmeli hareket, sabit hızlı hareket, eğik düzlemlerde yol –hız-zaman, çarklar ve dişliler gibi birçok konuyu   burada detaylı olarak uygulayabilirsiniz. İlköğretim müfredatlarından başlayarak tüm yaş grup ve seviyelerine uygundur.MÜHENDİSLİK: İnşaat, mekatronik, makine, uzay, fizik, tekstil, otomotiv mühendisliği dallarında deney düzeneklerinin sergilendiği alandır. Bu alanda uzay teleskoplarının çalışmasını ve yön buluşlarını öğrenebilir. Çelik halatlarla yapılmış köprülerin yapısını inceleyebilir, kendiniz kemer köprü yapısını fiziksel yöntemleri kullanarak çözümleyebilirsiniz. Makine ve yapıların oluşumunu çözümleyebilirsiniz. 


Mekanik - Dinamik -Mühendislik Deney Alanları - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
Bursa Bilim Merkezi Nedir? Bilim ve Teknoloji Merkezi İletişim
Bursa Büyükşehir Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.