Öğretmenler Loncası ProgramıBURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

ÖĞRETMENLER LONCASI


1. ÖĞRETMENLER LONCASI

1.1. Öğretmenler Loncası Nedir?

Bilime merak duyan, öğrenmeye açık, bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm öğretmenlerin bir araya geldiği bir platformudur.

1.2. Öğretmenler loncasına kimler başvurabilir?

21. yüzyılın öğretmeni, kendi kültür ve değerlerine sahip çıkan ve bunlara katkı sağlayabilen, öğrencilerine bilimsel düşünmeyi öğreten, onlardaki merakı ve ilgiyi uyandırarak onların kendi çözümlerini bulmalarına kılavuzluk eden, geleceğe yönelik ihtiyaçlara göre öğrencilerini yetiştiren, teknoloji ve kitle iletişim araçlarını kullanabilen, kendini sürekli yenileyen, öğrencilere geri bildirimde bulunmayı alışkanlık haline getirmiş bir öğretim anlayışına sahip,21. YY.’ın öğretmeni kendi öz değerlendirmesini tarafsızca yapabilen, öğrenme ve öğretmeye açık, kendini bu noktada sınırlandırmayan ve en önemlisi mesleğini severek yapan bir niteliğe sahip olan ve bilimi gelecek nesillere ve topluma yayma amacıyla güdülenmiş kişiler.

1.3. Öğretmenler Loncası Programı Nedir?

Öğretmenler Loncası programı ile öğretmenlerin bilim iletişimi kavramını yaygın hale getirilmesinde rol oynayacağı, bilimi ve bilim uygulamalarını farklı-yöntem ve teknikleri ile iletimin elverişli hale getirildiği bir program olacaktır.    Öğretmenler loncası ile öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine katkı yapılmış ve bilimi aktarma ve anlatma yöntemlerinin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Öğretmenler Loncasına Neden İhtiyaç duyulmaktadır?

Değişen günümüz koşullarında öğrencilerin teknoloji ile aynı adım atması, fakat öğretmenin daha geriden takip etmesi bilimi ve bilgi toplumunu sekteye uğratmaktadır. Her değişen teknolojiyi çağın gerektirdiği şekilde takip edip, eğitimin ve eğitimde uygulamalarının üst seviyelerde tutularak çalışılması önemli rol oynamaktadır. 

2.1. Öğretmenler loncasında neden yer almalısınız?

Okul müfredatlarında yer alan bilgilerin uygulamaya dönüşmesi, yeni yöntem ve tekniklerin öğretim tekniklerinde eylem haline dönüşmesini sağlayacağından öğretmenler loncası gelişim sağlanabilecek bir programdır. Bu sebeple eğitimcilerin program içerisinde aktif rol almaları ile 21. Yy eğitim düşüncesi yakalanmış olacaktır.

Öğretmenler loncası programı ile üstün başarı ve isteğe sahip öğretmenler seminer, kongreler, projeler vb. alanlarda görev alarak yetkinliklerini arttırma yönünde tutum izleyebileceklerdir.

2.2. Öğretmenler loncasının planlanan eğitimleri

 • Uygulamanın yapılacağı aktif deney düzenek alanları
 • Yeni atölye uygulamaları ile müfredata uygun çalışmalar 
 • STEM eğitimleri
 • STEM eğitici eğitimleri
 • 21.  yy. becerilerini kavrayabilme ve bu becerileri yaygınlaştırmada rol alma
 • MONTESSORI eğitimleri 
 • MONTESSORI eğitici eğitimi
 • Materyal tasarımı
 • Elektronik kitler ile ürün geliştirme
 • ARDİNİO programlama ile yazılım 
 • Yazılım destekli gökbilim eğitimi
 • Eğitim-öğretimde online uygulamalar
 • Ve daha fazlası…
Bu eğitimler ile kişisel gelişim ve yetkinliklerin arttırılarak daha verimli eğitici rolünde bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

3. Öğretmenler Loncası program kuralları

 • Eğitim süresince yaka kartını yanında bulundurmak,
 • Belirtilen eğitim günü ve saatlerinde gelememe durumunu en az 1 gün öncesinden yazılı olarak bildirmek.
 • Mevsimsel koşullara bağlı olarak kılık kıyafet konusunda dikkatli davranmak (Şort, terlik, sandalet kullanmamak vb.),
 • Herhangi bir acil durumu en yakın yetkili kişiye bildirmek,
 • Ortak kullanım alanlarının temizliği ve düzeni konusunda dikkatli olmak,
 • Siyasi, hakaret, müstehcen,  propaganda veya terör içerikli söylemlerde bulunmamak ve dil, din, ırk ayrımcılığı gözetmemek,
 • Eğitimin akışını bozacak eylemlerden kaçınmak,
 • Mola saatlerine riayet etmek,
 • Eğitim esnasında özel durumlar dışında cep telefonu, tablet,  laptop, çağrı cihazı vb. elektronik cihazları kullanmamak,
 • Eğitim esnasında eğitmen ve kursiyerler ile fiziksel ve sözlü olarak münakaşaya girmemek,
 • Bina kurallarına uymak, yetkisi dahilinde olmayan alanlara girmemek.

4. Başvuru Dönemi ve Belgeleri

Öğretmenler Loncasının yılda iki kez olmak üzere eğitim dönemi başlatması planlanmaktadır. 

4.1 Başvuru için gerekli belgeler:

Öğretmenler loncasına katılmaya almaya hak kazanan eğitimcilerin aşağıda verilen belgeleri 10 iş günü içerisinde ibraz etmesi zorunludur:
 • Son aya ait adli sicil kaydı
 • Öğrenim belgesi 
 • Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 • Vesikalık fotoğraf

5. Öğretmenler loncası eğitim sertifikaları

Öğretmenler loncası programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi onaylı katılım sertifikasını almaya hak kazanır.

Üstün başarı durumunda Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bünyesinde proje ve etkinliklere katılma fırsatı yakalar.
Öğretmenler Loncası Programı - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
Bursa Bilim Merkezi Nedir? Bilim ve Teknoloji Merkezi İletişim
Bursa Büyükşehir Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.