Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ve okul işbirliği ile Tasarım Beceri  Atölyeleri Geliştirme ve Uygulama projesi kapsamında belirlenen tarihlerde lise öğretmenleri kendi öğrencileri ile birlikte bilim merkezine gelen ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere atölye çalışması yapacaklardır. Bu çalışmalar ile öğrencilerin daha eğlenceli ve hayal güçlerini geliştirici alanlarda çalışmalarına imkân sunarak, bilimin eğlenceli yüzünü tanımaları sağlanacaktır. Böylelikle gelecek nesillerin bilim ve teknolojiye olan bakış açılarının değiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca toplumda fırsat eşitliğini sağlamak ve özel gereksinimli öğrencilerin yaşantılarını zenginleştirmek amacıyla atölye çalışmalarına yer verilecektir.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde uygulanan Tasarım Beceri Atölyeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu kapsamında yer alan uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.