Bugün şu iki soru cevaplanması en zor sorulardandır: Bilgi nedir ve nasıl aktarılır? En ilkelden en gelişmiş topluma doğru bir inceleme yaptığımızda eğitimle alakalı problemin bu skalada giderek daha önemli bir gündem konusu olduğunu görürüz. Bilginin çoğalması, bilgiye erişim yollarının artması ve tüm bunların ironik bir sonucu olarak bilginin ulaşılması imkansız bir konuma gelmesi, müthiş bir hızla gelişen teknolojinin jenerasyonlar arasındaki algı ve ufuk farkını dramatik bir şekilde arttırması eğitimcilerin bu soruna alternatif çözüm yolları aramalarını zaruri kıldı. Bu çalışmalar şu üçleme üzerine kurulmaktadır: Öğretmen, öğrenci ve eğitim.

Yukarıda değindiğimiz jenerasyonlar arası fark en büyük darbeyi öğretmen-öğrenci ilişkisine vurmaktadır. En genç öğretmenler bile bugün yüksek teknolojinin içine doğan çocuklarla aynı iletişim dilini kurmakta zorlanmaktadır. Teknoloji tarafından sağlanan yeni öğrenme metotları tarih boyunca alışılagelmiş kıdem silsilesini bozmaktadır. Öğrenci öğretmenden daha hızlı ve daha çok şeyi, öğretmenin bilmediği metotlarla öğrenmekte ve dolayısıyla ondan daha fazla şey bilmektedir. Aynı teknolojik devir içerisine doğdukları akranları ile birlikte öğretmenin nüfuz edemediği bir zihinsel ufka sahip olmaktadır. Bilginin insandan insana akışı radikal bir şekilde kesilmektedir. Bu inkıta yalnızca insandan insana aktarılmak suretiyle öğrenilebilen bilginin de sonu anlamına gelir. Örneğin kimlik, kültür, ahlak, ödev, toplumsal bilinç, iyi, kötü vs.. Bunların aynı zamanda çağın azizliğine uğrayan kavramlar olduğunu da vurgulamak gerekir. Bu sorunu çözmek için üçlemenin üçüncü kısmı üzerinde çalışmak gerekecektir. Yani eğitim…

Eğitim sistemi arayışları yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada önemli bir gündem maddesidir. Teknolojinin domine ettiği bir dünyada bu tartışma elbette teknoloji odaklı bir seyir gösterir. Bahsettiğimiz şekilde öğretmen ve öğrenci arasında oluşturulacak iletişim bağının mahiyeti 21. Yüzyıl dünyasının gereklilikleri göz önüne alınarak oluşturulmak zorundadır. Post modern ruha uygun olarak dünyada yeni eğitim akımları oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Sınırları daha esnek, daha özgürlükçü, çocuğun bireyselliğini arttırıcı ve onu cesaretlendirici modeller bu son dönemde ortaya çıkmıştır. Bu akımlarda çocuklara meta anlatılar dikte edilmemekte, çocuğun potansiyelini açığa çıkarmak suretiyle kendisi için faydalı, iyi ve doğru olanın kendi tarafından keşif ve tecrübe yoluyla öğrenilmesinin önü açılmaktadır. Bazı ülkelerde bu modeller devlet politikası olarak eğitim sisteminde hayata geçirilmektedir.

Ayrıca yine son yıllarda hem eğitim içeriği hem de eğitim metodu olarak STEM ve MAKER gibi akımlar ortaya çıkmakta ve çocukların özellikle teknolojiyle kontrollü ve bilinçli bir ilişki kurarak insanlık birikimine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Sıklıkla vurguladığımız gibi bunlar çağın getirdiği şartlar neticesinde kurgulanan “yeni” yaklaşımlardır. Ve bu yeni eğitim sistemlerine evvela eğitimcilerin hazırlanması gerekmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitimcilere yönelik yeni mesleki gelişim modelleri oluşturulmakta ve öğretmen eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi – Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” konferansı da öğretmenler, öğretmen adayları ve alanın duayen isimlerini bir araya Türkiye ve dünyadaki eğitim gündemini değerlendiriyor.

Konferansta bildiri sunacak hocalarımızı yakından tanıyalım.

Doç. Dr. Uygar KANLI

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilimdalından 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Aksaray-Bağlıkaya İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. 1999 yılında araştırma görevlisi olarak Gazi Üniversitesine geçiş yaptı. 2001 yılında “Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkinliği" konulu yüksek lisans çalışmasını, 2007 yılında “Laboratuvar Yaklaşımlarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Kavramsal Başarıya Etkisi” konulu doktora çalışmasını tamamladı. 2010 yılında Georgia State Üniversitesinde (ABD) misafir profesör olarak görev yaptı. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) desteğinde EBA için 45 fizik gösteri deneyinin dijital içeriğini geliştirdi. Ankara Kalkınma Ajansı destekli “Polatlı Belediyesi Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gökevi”ni 2014 yılında kurdu. 2015 yılında Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programı kapsamında Ankara’da “Herkes için her yerde Bilim”  festivalini gerçekleştirdi. Okul-Bilim Merkezi işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenen ve 2018 yılında tamamlanan BİLMER projesinde araştırmacı olarak görev yaptı. Ulusal pek çok projede araştırmacı ve yürütücü olarak çalışan Kanlı, halen Gazi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görevine etmektedir. 

 

 

 

Dr. Yasemin ÖZDEM YILMAZ

1982’de Eskişehir’de doğmuştur. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olduktan sonra 5 yıl süre ile öğretmenlik yapmıştır. Akademik çalışmalarda bulunmak üzere dönüş yaptığı ODTÜ’de, 2009 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2015-2016 yıllarında Great Lakes Science Centre (OH, ABD) bilim merkezinde okul dışı öğrenme ortamları üzerine doktora sonrası çalışmalarında bulunmuştur. Bilim merkezlerinde edindiği deneyimler ile TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim merkezlerinde uygulanmak üzere içerik geliştirerek ve yeni kurulmakta olan bilim merkezlerine danışmanlık vererek katkıda bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK tarafından bilimsel araştırma projeleri (1001) kapsamında desteklenen ve bilim merkezleri ile okul iş birliğini geliştirmeye yönelik ve öğretmen ve eğitmenlerin bu alanda yetiştirilmesinde önemli bulgular ortaya koyan BİLMER projesinde araştırmacı olarak yer almıştır. TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi Yayın Danışma Kurulu’nda görev yapmaktadır ve halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretmen Eğitimi ve Bilim Merkezleri üzerine ulusal ve uluslararası çalışmalar ve projelerde görevine devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Dr. Yavuz SAMUR

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bölüm başkanı ve aynı zamanda dekan yardımcısı olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile Amerika'nın Virginia Tech Üniversitesi'nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri, Yüksek Lisans program koordinatörüdür.

Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma, eğitsel oyun tasarımı, dijital oyun tasarımı, çocukların teknoloji kullanımı, oyun bağımlılığı ve oyun temelli öğrenme gibi konular yer almaktadır.

Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve bu alanda oyunlar üreten Uğur Games şirketinin kurucu ortaklarındandır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Eğitim Teknolojileri”, "Öğretim Tasarımı", "Oyun Temelli Öğrenme", “Eğitimde Oyunlaştırma”, “Çocuk ve Medya”, "Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı", ve “Çoklu Ortam Tasarımı" gibi dersler verir.

Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım/oyun tasarlama projelerinde yer almaktadır. Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de düzenlemektedir.

 

Dr. Bekir YILDIRIM

1986 yılında Sivas’ın Kangal İlçesine Bağlı Akçakale köyünün Satören mezrasında 4 çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara Etimesgut İlçesinde yer alan okullarda tamamlamıştır. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitiminde Yüksek lisansı, 2015 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisansı ve 2016 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitiminde Doktora Eğitimini bitirdi. Doktora tezini STEM eğitimi üzerine ve tezi sürecinde yardımlarını çocukluktan beri esirgemeyen Annesi Medine Yıldırım ve Babası Halil Yıldırım atfen yazmıştır.  Dr. Yıldırım, şuan Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi. olarak çalışmaktadır. 2013 yılından itibaren STEM eğitimi üzerinde çalışmalar yürütmekte olup hali hazırda Teoriden Pratiğe STEM Eğitimi kitabı, STEM eğitimiyle ilgili 3 kitap bölümü, STEM eğitimiyle ilgili 16 farklı makale, 10’dan fazla bildiri ve farklı illerde eğitimler vermiştir. Dahası Dünya da bir ilki gerçekleştirerek STEM eğitimi alanında STEM PAB modelinin altını doldurmuş ve STEM Entegrasyon aşamaları ile ilgili bir de teorik alt yapı ortaya sunmuştur. Hali hazırda Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 90 öğretmen ile online STEM eğitimlerine devam etmektedir.

 

Burcu AYBAT

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamalar, öğretmenler için mesleki gelişim programları, öğretim programı geliştirme ve teknoloji entegrasyonu konularında 17 yıldan fazla süredir Robert Kolej, Enka Okulları, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında pek çok farklı pozisyonda çalışma fırsatı yakaladı. Şu an İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu müdürü olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Bahçeşehir Üniversitesinde Eğitim Teknolojileri bölümünde yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında müfredata yenilikçi yöntemlerin, yaklaşımların ve teknolojilerinin entegrasyonu; öğretmenler ve öğrenciler için profesyonel gelişim ve liderlik programları bulunmaktadır. Öğretmenlerin 21. yüzyılda başarılı ve mutlu bir nesil yetiştirmeleri için dönüşümü nasıl başlatabileceklerini anlatan ve en son 7. baskısını yapan “Öğretmen 2.0” kitabını yazdı. Selçuk Doğan’la birlikte yazdığı ikinci kitabı “Öğretmen 2.0: Tasarımcı” Temmuz 2017’de yayımlandı. KAGIDER (Kadın Girişimciler Derneği) ve Microsoft tarafından Mayıs 2016’da Türkiye’de yılın en başarılı kadın eğitimcilerinden biri seçildi. K12 düzeyinde Türkiye’nin tek “Adobe Eğitim Lideri”dir. 2013 yılında Google Apps for Education Certified Trainer, 2015 yılında Microsoft Innovator Expert unvanlarını aldı.

Farklı okullarda ve branşta çalışan 300’den fazla öğretmenin Türkiye’deki eğitimi dönüştürmek adına birlikte hareket ettiği Egitimtek öğretmen ağının eş kurucusudur. 2014 yılından bu yana 100’den fazla eğitmen yazarın aktif olarak yazdığı “Eğitimde Teknoloji” blog sayfasını kurdu. (www.egitimdeteknoloji.com). Türkiye’nin ilk düzenli Twitter sohbeti #egtkonus’u başlatan ve yöneten ekibin içindedir. Öğretmenlere yönelik hazırlanan ETUSP, STEM ve Maker Öğretmen sertifika programlarını hayata geçirdi. Edtechist ve EDK (Eğitimde Değişim Konferansları) gibi uluslararası eğitim konferanslarının organizasyon komitelerini yönetti. 40’tan fazla okulda 1:1 laptop programının uygulanması ve öğretmen profesyonel gelişim programının hayata geçirilmesi konusunda danışmanlık yaptı. Son üç yılda 100’den fazla, farklı öğretmen grubuna yenilikçi yöntem, yaklaşım ve teknolojilerin müfredata entegrasyonu konusunda eğitimler verdi.

 

Uğur ARMUTÇU

1978 yılında bir gurbetçinin çocuğu olarak dünyaya geldi.  İlk ve ortaöğretimimi Tokat’ın Zile ilçesinde tamamladı. İlk üniversitesini Trakya Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünde okuyup tamamladı. Ardından kısa bir süre turizm sektöründe çalışıp Gazi üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası özel ve tüzel kurumlarda her engel türünden öğrenciler ve aileleri ile çalışma fırsatı yakaladı. Halen MEB bağlı Osmangazi Rehberlik Araştırma Merkezinde görevini yürütüyor. Evli 1 oğlu, 1 kızı var.

 

 

 

 

 

 

25 Kasım 2018’de Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda gerçekleşecek olan konferansın program akışı şu şekildedir:

PROGRAM AKIŞI

Saat : 9.30 Açılış Konuşmaları

Konuşmacılar / Konular:

Saat: 10.00 – 11.00

Konuşmacı: Doç Dr. Uygar KANLI

Konu: Ibmlio Cjmjnjoefo, Cjmjnefo Ibmlb: Bilim İletişimi

 

Saat: 11.00 – 11.45

Konuşmacı: Dr. Yasemin ÖZDEM YILMAZ

Konu: Bilim iletişiminde ve Bilim Merkezlerinde Öğretmenin Rolü

 

ÖĞLE YEMEĞİ: 11.45 – 13.00

 

Saat: 13.00 – 14.00

Konuşmacı: Eğitim Yöneticisi / Yazar Burcu AYBAT

Konu: Öğretmen 2.0: 6 Adımda Teknolojiyle Sınıfınızı Dönüştürün!

 

Saat: 14.00 – 14.45

Konuşmacı: Dr. Yavuz SAMUR

Konu: Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma

 

ARA: 14.45 – 15.00

 

Saat: 15.00 – 16.00

Konuşmacı: Dr. Bekir YILDIRIM

Konu: STEM Eğitim Yaklaşımı hem zor hem kolaydır (!)

 

ARA: 16.00 – 16.15

 

Saat: 16.15 – 17.30

Konuşmacı : Uğur ARMUTÇU Özel Eğitim Öğretmeni

Konu: Derse Devam

 

17.45- Katılım Belgesi ve Öğretmenler Günü Özel Hediyesi Takdimleri ve Kapanış

 

Konferansa katılım için ön başvuru gereklidir. Katılmak isteyen öğretmenlerimiz ve öğretmen adaylarımız BURADAN başvuru yapabilirler.