Yükleniyor...

Projeler

Anasayfa / Projeler

Projeler

PROJE BAŞLIĞI: “SINIR TANIMAYAN BİLİM”

PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULUŞ : “BURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ- BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ”

Bu projede ortaokula devam eden kaynaştırma öğrencilerinin bilime ve çevreye karşı olumlu tutumgeliştirmeleri, merak ve ilgilerinin arttırılması sağlanarak; özel gereksinimli öğrencilerin somutlaştırmakta zorlanmalarının olası olduğu pek çok soyut kavramı etkinlikler sırasında belirlenen plana uygun olarak yaparak-yaşayarak deneyimleme fırsatı buldukları, birbirleriyle işbirliği yaparak grupla birlikte çalışma, yönergeleri takip etme, verilen görevleri yerine getirme, etkinlik sonucunda ortaya çıkan üründe pay sahibi olma noktalarında desteklenmiş fen ve teknoloji uygulamalarına daha olumlu yönde bakacakları hedeflenmiştir. Projeye ortaokula devam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ve özel öğrenme güçlüğü olan kaynaştırma öğrencileri dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda projenin hedef kitlesini Bursa iline bağlı merkez ilçelerde ortaokula devam 5,6,7 ve 8.sınıf hafif düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş ve özel öğrenme güçlüğü bulunan toplam 40 kaynaştırma öğrencisi oluşturmaktadır.

 

PROJE BAŞLIĞI: “GÖKMEN UZAY HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ

PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULUŞ : TÜBİTAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Türkiye’nin ilk Bilim ve
Teknoloji Merkezi’ne entegre olarak, TÜBİTAK, Bursa Büyükșehir Belediyesi
ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ișbirliği ile genç nesillere uzay ve
havacılığı sevdirebilmek ve bu alanda oluşturulacak eko sistemin
temellerinin eğitimle atılması hedefi ile 2017 yılında kurulan GÖKMEN UZAY
HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ (GUHEM) ülkemizin uzay temalı ilk merkezi
olma özelliğini taşıyor.
Uzay ve Havacılık teması ile insanoğlunun uçmaya merakı ile başlayan
yolculuğun uzaya çıkmasıyla devam ettiği merkezde 7 sergi alanında 234
deney düzeneği ve havacılık merkezi yer almaktadır.
GUHEM Uzay ajansı ile yapılacak işbirliği ile çocuklar ve gençlere yönelik
eğitimlerle geleceğin astronatlarının yetişmesine imkan sağlayan bir merkez
olacaktır.
 

PROJE BAŞLIĞI: “MARS 2050 YAŞAM ALANI FİKİR YARIŞMASI"

PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULUŞ : “BURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ- BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ”

Türkiye Uzay Ajansının 13/12/2018 tarihinde kurulması ve tasarım okullarında aşırı zorluklar içeren Mars gibi yeni nesil vizyon ve projelendirme sahalarında, zorlayıcı iç ve dış koşullarda, ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimalinin araştırılması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına ürün verilmesi yönünde öğrenci ve profesyonel kategorilerde ulusal fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.