MARS 2050 YAŞAM ALANI FİKİR YARIŞMASI SONUÇLARINA DAİR KAMUOYU DUYURUSU

Haziran 2019 ile Temmuz 2020 arasında Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi istişaresi, ortaklığı ve işbirliği ile gerçekleştirilen ve Covid-19 nedeniyle teslim koşul ve takvimi ertelenmek zorunda kalınan yarışmamız aşağıda açıklanan yöntemler ile belirtildiği şekli ile sonuçlanmıştır.

Dış Gezegen Şehirciliği ve Uzay Mimarlığı konularında Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza ilgi gösteren ve emek harcayan tüm kesimlere heyecan ve özgüvenimizi paylaşarak arttırdıkları için teşekkürlerimizi iletiyoruz.

 

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME TAKVİM, AŞAMA VE YÖNTEMLERİ:

AŞAMA 1

“KÖR İNCELEME” İLKELERİ:

Yarışma projesinin ön, ilk veya süreç aşamalarında “ön katılım listesi ve/veya katılım bedeli ödemesi” gibi yöntemler kullanılmayarak ilgililerin ve katılımcıların jüri üyeleri tarafından bilinememesi sağlanmıştır. Zaman zaman jüri üyesi ve/veya raportörler ile kaçınılmaz olarak gerçekleşen temaslarda ise “yarışmaya katılmaya teşvik etme” dışında fırsat eşitliğini zedeleyebilecek bir diyalog gerçekleşmemiştir. Kör inceleme ilkeleri değerlendirme aşamalarında da, teslimat ve dosyalamadan sorumlu raportör görevliler ile jüri üyelerinin temasını engelleyecek biçimde kurgulanarak etik ve adalet hassasiyetleri azami ölçüde yansıtılmıştır.

ELDEN VE/VEYA POSTA İLE TESLİMAT:

Daha önce belirtildiği üzere 1 Temmuz tarihinde Bursa BŞB Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM)adresine teslim edilmiş tüm projeler adrese ve elden teslim tutanağı ile teslim alınmış ve BTM’de muhafaza edilmiştir. Bu aşamada 20 Mart ile 1 Temmuz arasında postalama veya elden teslim edilen tüm belgeler teslim alınmıştır. Covid önlemleri nedeniyle ziyarete kapalı olan merkezde proje teslimleri ile sürekli ilgilenecek idari görevliler mesai saatleri içinde hazır bulunmuşlardır.

AŞAMA 2

KATILIMCI BİLGİLERİNİNİN KONTROLÜ VE PAFTALARIN “KÖR İNCELEME” İÇİN HAZIRLANMASI:

Jüri değerlendirmesinin organize edilebilmesi için 2 Temmuz tarihinde proje önerileri Bursa BŞB BTM’den Jüri koordinatörü Dr.Öğr.Üys Ersan KOÇ tarafından tutanak ile teslim alınmıştır.

Akabinde, Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  Eğitim Binası 436 no’lu atölye’de jüri notlaması yapmayacak raportörler tarafından katılımcı bilgisi ile pafta teslimleri ayrıştırılmış ve jüri üyelerinin atölyede ve/veya dijital teknikler ile “kör inceleme” gerçekleştirmelerine hazır hale getirilmiştir.

Bu aşamada sadece tek bir öğrenci kategorisi projesinin katılım belgesinin hatalı doldurulmuş olması, rumuz belirtilmemesi ve paftasının posta ile gönderilmemiş olması nedeniyle değerlendirme dışına alınmak zorunda kalınmıştır.

Bu aşamada 29 adet öğrenci kategorisi (toplam 58 adet 100cm X 70 cm) ve 18 adet Profesyonel Kategori önerisi  (72 adet 100 X 70cm) BTÜ-MTF tarafından sadece yarışma süreci için ayrılan 436 no’lu atölyede jüri değerlendirmesi için muhafaza edilmiştir.

 

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ KATILIMCI RUMUZLARI – TOPLAM 29 ADET:

Ö-1BAP6, Ö-1M7OS, Ö-3EA9J, Ö-4DB2E, Ö-8EN4M, Ö-17V27, Ö-28B8E, Ö-42H98, Ö-387Ş1, Ö-6395F, Ö-17803, Ö-A2BE0, Ö-A3O8M, Ö-AU124, Ö-B9T4U, Ö-B8749, Ö-BIH05, Ö-E8Y75, Ö-EÖ108, Ö-K3568, Ö-M4R5X, Ö-MAC20, Ö-MRS35, Ö-O2IGZ, Ö-S1F96, Ö-S1N4R, Ö-TİGÖ1, Ö-Y5TM4, Ö-YZ6T6

PROFESYONEL KATEGORİ KATILIMCI RUMUZLARI – TOPLAM 18 ADET

P-01N1M, P-3UZ7M, P-8B695, P-8PI6T, P-9BMM7, P-75E90, P-591MT, P-14319, P-ANT01, P-CBGB5, P-CTE50, P-IS826, P-K3E45, P-M3HSR, P-MY3R6, P-NON17, P-TD180, P-URS50

 

AŞAMA 3

4 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 10:00-13:00 arasında tüm jüri üyelerinin katılımı ile inceleme yöntem ve süreci için istişare ve oydaşım toplantısı Covid önlemleri gereği Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda;

 

FİKİR YARIŞMASININ FELSEFESİ ve MOTİVASYONLARI: Yarışma “öğrenci” ve “profesyonel” olarak 2 kategoride yürütülmüş olup, her iki kategoriye de aşağıdaki sorular yöneltilerek kurgulanmıştı.

1.Dünya’da ve Dünya’ya yaptıklarımız, yaşamakta olduğumuz sosyolojik & felsefî & antropolojik serüvenimiz başka bir gezegende yaşama olasılığına nasıl etki edebilir?

2.Mars gezegenindeki insan & canlı ekosistemlerine yabancı aşırı doğa koşullarına uyum ve bu koşulları dönüştürme yeteneklerimiz ile ilgili mevcut ve geliştirilmesi gereken teknolojiler plan, vizyon ve tasarım sürecinde “çok gezegenli medeniyet” vizyonu etrafında nasıl ele alınabilir?

3.Sürdürülebilir bir yaşam kurabilmek, uygun mekân üretmek,  ilgili mühendislik & mimarlık tekniklerindeki yeni nesil güncel gelişmeler Mars koşullarında nasıl değerlendirilebilir?   

motivasyon soruları üzerine akademik değerlendirme başlatılarak projelerin değerlendirilme ölçütleri aşağıdaki tanım ve 100 tavan puan üzerinden ağırlıkları ile tüm jüri üyelerinin ortak kararı ile belirlenmiştir. 

 

  • TASARIM YAKLAŞIMI VE FELSEFESİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YAŞAM ALANI OLUŞTURMA VE BÜYÜME MODELİ  (30/100 PUAN)
  • YARIŞMA PROGRAMINA UYGUNLUK VE YETERLİLİK: 2030 VE 2050 İHTİYAÇLARINA CEVAP VERME  (30/100 PUAN)
  • AŞIRI KOŞULLARDA YAPIM VE ÜRETİM TEKNİKLERİ: MALZEME VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ… VB  (20/100 PUAN)
  • GRAFİK SUNUM, TEMSİL VE İFADE YETERLİLİĞİ GÖRSEL İFADE ÇEŞİTLİLİĞİ (20/100 PUAN)

 

Bu aşamada Bursa’dan katılacak jüri üyeleri 436 no’lu atölyede projeleri covid önlemleri ve sosyal mesafe ölçütleri çerçevesinde inceleyerek, COVID önlemleri nedeniyle seyahat edemeyecek Bursa dışında ikamet eden jüri üyelerine paftaların dijital kopyaları iletilerek “bireysel” olarak değerlendirme ve yukarıda belirtilen 100 tavan puan üzerinden notlama üretmişleridir.

AŞAMA 4

JÜRİ ÜYELERİNİN NOT VE DEĞERLENDİRMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ:

4-7 temmuz tarihleri arasında katılımcı bilgileri ayrı olarak dosyalanmış paftalar üzerinden Değerlendirmesini yapan jüri üyeleri 7 Temmuz 2020 gün içinde sorumlu olan raportör görevliye bireysel olarak gerçekleştirdiği 100 puan üzerinden notlamayı göndermiştir.

Böylelikle jüri üyelerinin birbirlerinden bağımsız ve ayrı olarak değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. 8 Temmuz günü akşam 17:00’ye kadar tüm jüri değerlendirmeleri raportörler tarafından birleştirilmiş ve proje önerisi bazlı değerlendirme raporları oluşturulmuştur.

Bu duyuru ile sadece jüri tarafından ödüllere layık kararı verilen projelerin değerlendirme sonucu paylaşılacak olup, tüm katılımcıların değerlendirme raporları Eylül 2020 bitimine kadar tamamlanması planlanan Yarışma Kitabı’nda paylaşılacaktır.

AŞAMA 5

GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL KARARLARI:

8 Temmuz 2020 tarihinde saat 19:00-22:00 arasında değerlendirmesini yapan jüri üyelerinin notları ve genel sıralama ve proje inceleme deneyimleri üzerinden online platformda Zoom toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda her iki kategoride katılımcıların motivasyon ve heyecanları, jüri üyelerinin farklı akademik bakış açıları, geniş bir akademisyen ekibi ile gerçekleşen yarışma sürecinin türetken ve doğurgan boyutları,  sıralamanın tüm jüri üyeleri açısından uygunluğu ile 9 aylık sürecin birikimi üzerine diyalog, istişare, diyalektik ve oydaşım ortamları oluşturulmuştur. Ayrıca, nakdi ödüller dışında jüri her iki kategoride 2‘şer adet toplam 4 projeye özgün yaklaşımları için “teşvik ödülü” vermeyi uygun bulmuştur.Kararlar oy çokluğu ile alınmıştır. Toplantıda, e-kitap formatında hazırlanacak “MARS 2050:Yarışma Kitabı” ve tüm sürecin deneyimsel ve dönüştürücü etkisi üzerine de fikirler paylaşılmıştır.

 

Tüm fikir yarışması projesi ilgililerine ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur

Yarışma Jüri Üyeleri adına Jüri Değerlendirme ve Koordinasyon Sorumlusu  Dr.Öğr.Üys. Ersan KOÇ

 

ÖDÜLE HAK KAZANAN PROJE RUMUZLARI VE KATILIMCILAR

PROFESYONEL KATEGORİ

1.’LİK ÖDÜLÜ

RUMUZ NO P-K3E45

Keremcan KIRILMAZ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Erdem BATIRBEK, CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş.

2.’LİK ÖDÜLÜ

RUMUZ NO P-14319

Ekin KILIÇ, İstanbul Teknik Üniv., Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı

Ceydanur KATMER, Sistema Teknolojik Yapı

3.’LÜK

RUMUZ NO P-75E90

Merve ÇENGEL, OTS Proje Müşavirlik

Onur ERTAŞ, OTS Proje Müşavirlik

1. MANSİYON

RUMUZ NO P-3UZ7M

Özlem DEMİRKAN, KTO Karatay Üniv., Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak., İç Mimarlık Bölümü

Huriye ÖNAL, KTO Karatay Üniv., Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak., Mimarlık Bölümü

Uçman TAN, KTO Karatay Üniv., Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak., Mimarlık Bölümü

2. MANSİYON

RUMUZ NO P-9BMM7

Mertcan TONOZ, Akdeniz Üniversitesi, Uzaktan Algılama ve CBS YL

Büşra KAVCAR, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık YL

Mehtap ORTAÇ, Mimar, Eskiz Mimarlık

3. MANSİYON

RUMUZ NO P-8PI6T

İrem ERCAN, İzmir Ekonomi Üni.(Bütünleşik Doktora Öğrencisi)

Talha ÜGE, İzmir Ekonomi Üni.(YL)

TEŞVİK ÖDÜLÜ

RUMUZ NO P-8B69S

Selin SEVİM, İstanbul Teknik Üniv. (Lisans) – Lund Üniv. (YL), Mezun, Freelancer

Ayşe Banu ÖNEŞ, İstanbul Üniv. (Lisans) – Marmara Üniv. (YL), Mezun, Freelancer

TEŞVİK ÖDÜLÜ

RUMUZ NO P-NON17

Ecenur SEZGİN, NON Studio

Berfin EKİNCİ, NON Studio

 

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

EŞ ÖDÜL

RUMUZ NO Ö-Y5TM4

Mine DİLMAÇ, Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Yaren Müge ARI, Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Danışmanlar:

Helin Kardelen KAVUŞ, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

EŞ ÖDÜL

RUMUZ NO Ö-28B8E

Berca KAVANİ, Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Envercan VURAL, Dokuz Eylül Üniv., Mühendislik Fak., Makine Mühendisliği Bölümü

Danışman:Mustafa Gökhan ÇELİKAĞ, Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

EŞ ÖDÜL

RUMUZ NO Ö-387Ş1

Halil İbrahim YILMAZ, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Halil İbrahim HAN, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Özgür YEŞİLÇİMEN, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Hüseyin Emir AYDEMİR, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Şevval ÇOKSAYGILI, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

EŞ ÖDÜL

RUMUZ NO Ö-TİGÖ1

Göksu Eda YILMAZ, İstanbul Teknik Üniversitesi

İsrafil TAŞLIBEYAZ, İstanbul Teknik Üniversitesi

Özge BÖREKÇİ, İstanbul Teknik Üniversitesi

EŞ ÖDÜL

RUMUZ NO Ö-17V27

Ahmet Can OFLOZER, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Yasemin KILIÇOĞLU, Yaşar Üniversitesi

Yiğit DAĞLİER, Yaşar Üniversitesi

EŞ ÖDÜL

RUMUZ NO Ö-A3O8M

Arman ASSYLBEK, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Muhammed EKER, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ömer Faruk KORKMAZ, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

TEŞVİK ÖDÜLÜ

RUMUZ NO Ö-6395F

Muhammet Emin ÇELİK, Girne Amerikan Üniversitesi

Yaşar ŞEKEROĞLU, Girne Amerikan Üniversitesi

TEŞVİK ÖDÜLÜ

RUMUZ NO Ö-EÖ108

Osman ÇAPUTCU, İstanbul Aydın Üniversitesi

Ecem DOĞAN, İstanbul Aydın Üniversitesi

 

 

ÖDÜL ALAN PROJELER İÇİN TIKLAYINIZ