Katılımcılar; Bursa’ nın tarih öncesi çağlardan günümüze kadar ulaşmış döneme ait  bulgularını alan gezisi ile keşfedecektir. Bir arkeolog gibi çalışarak; atölye çalışmalarında bilimi ve bilim insanlarını tanımasına imkan sunularak araştırma yöntemlerini deneyimlemesi sağlanacaktır. Aynı zamanda yaparak ve yaşayarak öğrenmeler gerçekleştirerek kendi ürünlerini üretecektir.

  • Yaş düzeyi: 8-14 yaş
  • Saat: 09.00-17.00
  • Ücreti 60 TL (1 kişi için)
  • 13.08.2021
  • Sınırlı Kontenjan 15 kişi