Yükleniyor...

OKULLAR

Anasayfa / OKULLAR

OKULLAR

Neden Bilim Merkezine Gelmeliyim?

Okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilerin öğretim süreçlerinde sözel ve sayısal yeterliliklerinin yanında yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim gibi becerilere sahip olmaları gerekmektedir.  Öğrencilerimizin başarı ve hedeflerine ulaşabilmeleri için bilgiyi bilmelerinden ziyade bilgiyi kullanmaları beklenmektedir. 21. Yüzyıl ile birlikte öğrencilerin dijital bir çağ içinde yetiştikleri düşünüldüğünde örgün eğitim kurumlarında bu becerilerin oluşumunda Bilim merkezleri önemli bir köprü görevi görmektedir. Derslerde sıkıcı görülen anlaşılması zor konuların kazanımlarının eğlenceli bir şekilde eğitsel oyuncaklar görevi gören deney düzenekleri ile kazandırılması sağlanır. Deney düzenek alanları, Sergiler, sanal gerçeklik uygulamaları, Plenataryum, bilimsel atölyeler okulların faydalanacağı alanların başında gelmektedir.

 

 

Bilim Merkezinin Sınıfıma Kazandıracakları Nedir?  

Bilim merkezlerinin eğitim programlarıyla ilişkilendirilmesiyle etkili öğrenmeler, kalıcı kavram kazanımı, tutum ve beceriler anlamında kazanımlar üst düzeyde olduğu gibi öğrencilerin çoğu zaman okul ortamında karşılaşmadıkları gerçek olayları gözlemleme ve bilimsel çıkarımlar yapma konusunda fırsatlar sunmaktadır. Bilim merkezinde geçirilen zaman sonrasında öğrencilerin bilimi öğrenmede; anlama, hatırlama, kavramları kullanma, bilimsel süreç becerilerini uygulama gibi bilimsel farkındalık oluşturacak çalışmalarda bulunurlar. Uygulanan deney düzenekleri ile öğrenme anlamında somut yaşantıların artması, daha fazla duyu organının sürece dahil edilmesi öğrenmeyi kolaylaştırır.

 
 

Nasıl Bir Program Uygulanır? 

Öğretim programında çeşitli disiplinlerde yar alan kazanımların bağlantılı deney düzenekleri ile eşleştirilmesiyle konunun pekiştirilmesi ya da önceden öğrenilen bilgilerin sonradan öğrenmeyi desteklemesi ilkesiyle kolay öğrenme sağlanmış olur. Öğrenciler yaparak ve yaşayarak özgürce deneyimleyerek deneyleri uygulama fırsatına sahip olurlar. 

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde planlı ziyaret gerçekleştiren grupların,  bilime ve fene olumlu tutum geliştirilmesi için alan ziyaretleri aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir:

Keşif Zamanı

Keşif zamanı MEB müfredatına uygun seçilmiş olan deney düzeneklerini ziyaretçi grubun sınıf derecesine göre teorik bilgilerin pratik uygulamalara dönüştürüldüğü zamandır. Öğrencilerin yaparak- yaşayarak öğrenmelerini sağlayan, merakını teşvik eden, zihinleri geliştirmek için bir eğitim metodu uygulayan bir zaman dilimidir. Bu zaman ziyaretin başlangıcında 30 dakika içinde gerçekleştirilir. Bu süre zarfında oluşturulacak kazanımlar dünyada hızla değişen teknolojik ortamda öğrencilere yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve onların zihinsel açıdan güçlendirilmesinde yardımcı olmaktadır.

Bilim gösterisi

Bilim gösterisi; bilimsel farkındalık oluşturmak amacı ile merkezimize gelen ziyaretçilerimize kolay uygulanabilir ve anlaşılabilir deneylerin görsel sunumudur. Hedef kitlesi başta öğrenciler olmak üzere 2-92 yaş aralığındaki toplumun tümüne hitap etmektedir. Bilim gösterileri hedef kitleye öncelikle bilimi sevdirmeyi, bilimi sevdirirken öğretmeyi ve bilimi öğretirken eğlendirmeyi amaçlar. Deneyler bilim sahnesinde eğlenceli ve teatral bir şekilde sunularak bilimin aslında zor olmadığı hedef kitleye aktarılır. Deneyleri yoğun formüllerinden uzaklaştırıp ziyaretçilerin bire bir katılımıyla anlık gerçekleştirilen aynı zamanda eğlenirken öğrenmeye teşvik eden sunumlardır. Yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

İnteraktif zaman

Bilim merkezinde geçirilen interaktif zaman öğrencilerin tamamıyla müze formatının dışında olduğu ve 'DOKUNMAMAK YASAK' kavramını benimsediği bir zaman dilimidir. Öğrencilerin deney düzenekleri üzerinde bulunan açıklama metinlerini okuyarak, anlayarak ve uygulayarak özgürce öğrenmenin doruğuna ulaştığı bir zamandır. İnteraktif zaman dilimi 30 dakikadır.

Sergiler

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde bulanan sergiler Keşif zamanı, Bilim Gösterisi ve İnteraktif zaman dilimlerinden sonra gerçekleştirebilecekleri alanlar olup bunlar Altın Çağ sergisi, Mars Sergisi, Dinozor sergisi gibidir.  Bu sergilerin dönemsel olarak değiştirilmektedir ve farklı şehirlerde bilim severler ile buluşması sağlanmaktadır.

Planetaryum: Planetaryum veya gezegen evi, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve gök cisimlerinin gerçek zamanlı görüntüsünün özel bir projeksiyon yardımıyla kubbe şeklindeki tavanın iç kısmının her tarafına 360 derece yansıtıldığı gösteri salonlarına verilen isimdir. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bünyesinde yer alan 10 metre çapında 65 kişilik Planetaryum ’da gökyüzünü keşfe bekliyoruz.

Simülatörler: 9 boyut ortamını yaşatan hareketli ve yüksek arttırılmış gerçeklik etkisi ile eğitimden eğlenceye kadar birçok filmin yer aldığı gösterimleri izlemeye ve yeni deneyimler yaşamaya Bursa bilim ve teknoloji merkezine bekliyoruz.

Bilim Merkezine Ziyaretimde Neden Gezi Planı Hazırlamalıyım?

Öğretim programlarındaki okul dışı çevrelere düzenlenecek gezi faaliyetlerinin sayısının arttırılması öğrencilerin derse ve konuya karşı bilgi ve tutumlarını geliştirecek, kişisel ve sosyal gelişim üzerinde etkili olacaktır. Bu faaliyetlerin planlı yapılması gezinin verimliliğini arttıracaktır.  Bilim merkezinin ne olduğu ya da bilim merkezlerinde neler yapıldığının öğrencilere önceden öğretmenler tarafından bilgilendirilmesi yapılmadığında etkili bir alan gezisinin gerçekleşmesinde problemler yaşanabilmektedir.

 

RANDEVU OLUŞTURMAK İÇİN  TIKLAYINIZ