Yükleniyor...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN BİLİM MERKEZİNDE ÖĞRENME

Anasayfa / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN BİLİM MERKEZİNDE ÖĞRENME

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN BİLİM MERKEZİNDE ÖĞRENME

2237 TUBİTAK PROJESİ

 

Amaç ve Kapsam

Bilim merkezleri, günümüzde ziyaretçilerin deney, gözlem, deneme ve aktif katılım yoluyla bilimi keşfedecekleri, bilime yönelik merak ve heyecanlarını tatmin edebilecekleri ve bu süreçte bazı bilimsel bilgiler de öğrenebilecekleri fiziksel alanlar olarak hizmet vermektedirler. Bilim merkezleri, okullarda verilen bilim eğitimi açısından değerlendirildiklerinde okul dışı öğrenme ortamları olarak sınıflandırılmaktadır ve ziyaretçilerinin çoğunluğunu herhangi bir seviyede okula devam eden öğrenciler ve okul grupları oluşturmaktadır. Bilim merkezleri, merkezin içinde yer alan sabit düzeneklerin yanı sıra, öğrencilerin aktif olacağı çok sayıda sergi, kamp, deney ve atölye gibi uygulamalara yer verir. Öğrencilerin bilim merkezinde edineceği deneyiminin sürekliliği ve kalitesi öğretmenle yakından ilişkilidir. Bu nedenle çocuklar ile bilim merkezi ziyareti gerçekleştiren okul öncesi öğretmenlerinin bilim merkezi deneyiminde merkezi bir rol oynaması gerekmektedir. Öğretmenlere yönelik bilim merkezlerinde düzenlenen aktif ve katılımlı mesleki gelişim programları, öğretmenlerin bilim merkezlerindeki mesleki kimlik algılarını olumlu yönde değiştirmekte, bilimin doğası ile ilgili anlayışlarının gelişmesine önemli katkılar sunmakta, ayrıca öğretmenlere bilim merkezi kaynaklarını öğretim programı ile bütünleştirmelerinde ve bu konuda ders planları geliştirmelerinde kazanım sağlamaktadır (Köseoğlu, 2018). Bu doğrultuda bu bilimsel etkinliğin amacı okul öncesi öğretmen adaylarının bilim merkezi farkındalıklarını artırmak, bu alanda çalışma yapmaya teşvik etmek, bilimsel gelişmelerine ve bilim merkezlerinde öğrenmeye yönelik pedagojik yeterliliklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu bilimsel etkinlik kapsamında okul öncesi öğretmen adaylarının bilim merkezlerini birer öğrenme merkezi olarak tanımaları, bilim merkezlerindeki öğrenme ortamını keşfetmeleri, erken çocukluk dönemine yönelik bilim merkezindeki uygulamaları ve olanakları fark etmeleri, erken çocukluk döneminde uygulanabilecek bilim merkezi etkinliklerine örnekler görmeleri ve kendi uygulamalarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Proje kapsamında ülkemizin farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 25 okul öncesi öğretmen adayına (4. sınıf) 5 günlük bir eğitim verilecektir. Bu eğitimlerde farklı üniversitelerde görev yapmakta olan alanında uzman akademisyenler ve bilim merkezi eğitmenleri eğitmen olarak görev alacaktır.

Etkinliğin Düzenleneceği Yer: Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi

Etkinlik Tarihi: 21 - 25 Eylül 2022

Proje Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen Tıklayınız

Proje Hakkında Sorularınız ve İletişim için: yaseminozdem@mu.edu.tr  0252 2115700