Yükleniyor...

SINIR TANIMAYAN BİLİM

Anasayfa / SINIR TANIMAYAN BİLİM

SINIR TANIMAYAN BİLİM

PROJE BAŞLIĞI: “SINIR TANIMAYAN BİLİM”

PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULUŞ : “BURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ- BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ”

Bu projede ortaokula devam eden kaynaştırma öğrencilerinin bilime ve çevreye karşı olumlu tutumgeliştirmeleri, merak ve ilgilerinin arttırılması sağlanarak; özel gereksinimli öğrencilerin somutlaştırmakta zorlanmalarının olası olduğu pek çok soyut kavramı etkinlikler sırasında belirlenen plana uygun olarak yaparak-yaşayarak deneyimleme fırsatı buldukları, birbirleriyle işbirliği yaparak grupla birlikte çalışma, yönergeleri takip etme, verilen görevleri yerine getirme, etkinlik sonucunda ortaya çıkan üründe pay sahibi olma noktalarında desteklenmiş fen ve teknoloji uygulamalarına daha olumlu yönde bakacakları hedeflenmiştir. Projeye ortaokula devam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ve özel öğrenme güçlüğü olan kaynaştırma öğrencileri dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda projenin hedef kitlesini Bursa iline bağlı merkez ilçelerde ortaokula devam 5,6,7 ve 8.sınıf hafif düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş ve özel öğrenme güçlüğü bulunan toplam 40 kaynaştırma öğrencisi oluşturmaktadır.