Yükleniyor...

Bilim Elçileri

Anasayfa / Bilim Elçileri

Bilim Elçileri

BİLİM ELÇİLİĞİ PROGRAMI

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi toplumumuzda bilimin ve inovatif düşüncenin önünü açmayı, düşünen, üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesini misyon edinmiş bir kurumdur. Toplumumuzda bilim ve teknolojinin gelişmesi, bireylerde bilim merkezi kültürünün oluşması ile hızlanacaktır. Bu anlamda bilim merkezinde işleyiş, etkinlikler ve bilim iletişimi ile ilgili eğitim alan bireyler günlük hayatlarında da bu bilgileri kullanarak bilim elçisi olarak ülkemizin bu alandaki çalışmalarına katkı sağlayacaklardır.

1. Bilim Elçisi Nedir?

Bilim toplumun her noktasına ulaştırılabilir yapan, kapalı sınıf ortamından, kara tahtadan, sıkıcı kitaplardan kurtarıp, daha dokunulabilir hale getiren, bunu toplumun her alanına yayıp geliştiren ve bilimi en kolay haliyle iletmeyi sağlayan kişilere “Bilim Elçisi” denir.

2. Bilim Elçisi Programı Nedir?

            “Bilim Elçisi Programı”, kursiyerlerin bilim iletişimi kavramını özümsediği, bilimi aktarmada farklı öğretim, yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi kazandığı, teknoloji ve bilim bağını kurmayı öğrendiği eğitim programıdır.

Bu program ile hedeflenen :

 • Herkesçe yapılabilen

 • Sorgulanabilen

 • Dokunulabilen

 • Denenebilen

 • Değiştirilebilen

 • Geliştirilebilen

 • Keşfedilebilen

 • Her ortamda uygulanabilen

 • Her kitleye hitap eden değerler bütününü yani bilimi bilim elçileri ile daha anlaşılabilir haliyle topluma yayabilmektir.

3. Neden Bilim Elçisi Olmalıyım?

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin elçileri için sağlayacağı birçok imkandan faydalanmak,

 • Günümüz dünyasında bilim ve teknolojinin yeri bu denli büyükken bilimin her yönüyle işlendiği bir alanda olma şansını elde etmek,
 • Gerçekleşecek tüm etkinliklerden haberdar olmak ve katılım sağlamak,
 • Bilimin hızla ilerlediği süreçte teknolojinin heyecanını bilim merkezinin kalbinde yaşamak ve bu teknolojileri deneyimleme fırsatı yakalamak,
 • Bilimi yerinde, yaparak ve yaşayarak öğrenmek,
 • Bilimde merak edilen ve ulaşılması zor sanılan tüm olgulara kolayca ulaşma imkanını yakalayarak toplumla iletişimi kolaylaştırmak,
 • Bilim ve Teknoloji alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak,
 • Bilim ve Teknoloji Merkezi içerisinde gerçekleşecek özel davetlerde yer alıp bilim insanları ile bir arada olmak.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni sadece ziyaret etmek için değil; yaşamak için “Bilim Elçisi olmalısınız.

4. Bilim Elçisi Olmanın Kişisel Faydaları

 • Bilimi, toplumun her kesimine yayabilme becerisi kazanma,
 • Farklı öğretim, yöntem ve tekniklerini öğrenme fırsatı yakalama,
 • Teknolojinin bilimi aktarmadaki rolünü kavrama ve farklı öğretim teknolojilerini bilimle bağdaştırma,
 • 21.  yy. becerilerini kavrayabilme ve bu becerileri yaygınlaştırmada rol alma,
 • Atölye, STEAM, Maker, Deney Alanları, Proje, Bilim Gösterisi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olma ve bunları uygulama,
 • Bilim Şenliği, Bilimsel Geceleme, AstroFest vb. özel günlerin organizasyonların kurgulanması ve içeriklerinin hazırlanması hakkında bilgi sahibi olup bu etkinliklerde yer alma imkanı yakalama,
 • Planetaryum, simülasyon, sanal sınıf ve mobil uygulamaların bilimi aktarmadaki rolünü kavrayabilme,
 • Bilim öğretimini dramadan faydalanarak daha etkili hale getirebilme,
 • Takım çalışması yapabilme,
 • Farklı disiplinleri tanıma ve çalışmalarını bu disiplinlerle destekleyebilme,
 • Kolay ulaşılabilir malzemelerle karmaşık bilim kavramlarını öğretebilme becerisi kazanma,
 • Girişimcilik yetisi kazanma,
 • Sistemli çalışma ve veri yönetimini öğrenme,
 • Bilimin günlük yaşamda her an kullanabildiğimiz bir unsur olduğunu anlayarak bunu gündelik hayatta pratik şekilde kullanma,
 • Kişisel gelişim fırsatı yakalama.

Tüm bunlarla beraber Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nde “Bilim Elçisi” olmak bilimin kalbinde yer almaktır.

5. Bilim Elçisi Olma Şartları

 • Etkili iletişim becerisi yüksek,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Organizasyon yapısına ve işleyişine uyum sağlayabilen,
 • Bilime meraklı,
 • Araştırmayı seven ve yeniliğe açık,
 • Eğitimlere devam uygunluğu olan,
 • İlk üç hafta boyunca hafta sonları teorik ve pratik uygulamaların yer aldığı “Bilim Elçiliğine Giriş
 • Yedi hafta boyunca hafta içi veya hafta sonları deney alanları, atölye çalışmaları, etkinlik ve organizasyonların yer aldığı “Bilim Elçiliği Geliştirme” programı uygulanacaktır.

6. Bilim Elçisi Kabul Süreci

 • BTM web sitesi (www.bursabtm.org) üzerinden ön kayıt alınır.
 • Başvurular, değerlendirme kurulu tarafından incelenerek, eğitime hak kazanan adaylar ise www.bursabtm.org adresinden ve kurum sosyal medya hesaplarından ilan edilir.
 • Başvurusu onaylanan adaylar iki günlük oryantasyon sürecinin sonunda eğitimi almaya hak kazanır.

7. Başvuru Tarihi, Değerlendirme Süreci ve Dönemleri

1. Dönem başvuru tarihi ve oryantasyon süreci Ekim ayı,

1. Dönem: Kasım, Aralık, Ocak

2. Dönem başvuru tarihi ve oryantasyon süreci Şubat ayıdır.

2. Dönem: Mart, Nisan, Mayıs

8. Bilim Elçisi Programı Bitişi
10 Haftalık Bilim elçisi programını başarıyla bitiren kursiyerlerimize, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından “Bilim Elçisi Sertifikası” verilecektir.