Yükleniyor...

Öğretmenler Loncası

Anasayfa / Öğretmenler Loncası

Öğretmenler Loncası

Öğretmenler Loncası Nedir?

Bilime merak duyan, öğrenmeye açık, bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm öğretmenlerin bir araya geldiği bir platformudur.

Öğretmenler loncasına kimler başvurabilir?

21. yüzyılın öğretmeni, kendi kültür ve değerlerine sahip çıkan ve bunlara katkı sağlayabilen, öğrencilerine bilimsel düşünmeyi öğreten, onlardaki merakı ve ilgiyi uyandırarak onların kendi çözümlerini bulmalarına kılavuzluk eden, geleceğe yönelik ihtiyaçlara göre öğrencilerini yetiştiren, teknoloji ve kitle iletişim araçlarını kullanabilen, kendini sürekli yenileyen, öğrencilere geri bildirimde bulunmayı alışkanlık haline getirmiş bir öğretim anlayışına sahip,21. YY.’ın öğretmeni kendi öz değerlendirmesini tarafsızca yapabilen, öğrenme ve öğretmeye açık, kendini bu noktada sınırlandırmayan ve en önemlisi mesleğini severek yapan bir niteliğe sahip olan ve bilimi gelecek nesillere ve topluma yayma amacıyla güdülenmiş kişiler.

Öğretmenler Loncası Programı Nedir?

Öğretmenler Loncası programı ile öğretmenlerin bilim iletişimi kavramını yaygın hale getirilmesinde rol oynayacağı, bilimi ve bilim uygulamalarını farklı-yöntem ve teknikleri ile iletimin elverişli hale getirildiği bir program olacaktır.    Öğretmenler loncası ile öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine katkı yapılmış ve bilimi aktarma ve anlatma yöntemlerinin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğretmenler Loncasına Neden İhtiyaç duyulmaktadır?

Değişen günümüz koşullarında öğrencilerin teknoloji ile aynı adım atması, fakat öğretmenin daha geriden takip etmesi bilimi ve bilgi toplumunu sekteye uğratmaktadır. Her değişen teknolojiyi çağın gerektirdiği şekilde takip edip, eğitimin ve eğitimde uygulamalarının üst seviyelerde tutularak çalışılması önemli rol oynamaktadır.

Öğretmenler loncasında neden yer almalısınız?

Okul müfredatlarında yer alan bilgilerin uygulamaya dönüşmesi, yeni yöntem ve tekniklerin öğretim tekniklerinde eylem haline dönüşmesini sağlayacağından öğretmenler loncası gelişim sağlanabilecek bir programdır. Bu sebeple eğitimcilerin program içerisinde aktif rol almaları ile 21. Yy eğitim düşüncesi yakalanmış olacaktır.

Öğretmenler loncası programı ile üstün başarı ve isteğe sahip öğretmenler seminer, kongreler, projeler vb. alanlarda görev alarak yetkinliklerini arttırma yönünde tutum izleyebileceklerdir.

Öğretmenler loncasının planlanan eğitimleri

Uygulamanın yapılacağı aktif deney düzenek alanları

Yeni atölye uygulamaları ile müfredata uygun çalışmalar

STEM eğitimleri

STEM eğitici eğitimleri

21.  yy. becerilerini kavrayabilme ve bu becerileri yaygınlaştırmada rol alma

MONTESSORI eğitimleri

MONTESSORI eğitici eğitimi

Materyal tasarımı

Elektronik kitler ile ürün geliştirme

ARDUINO programlama ile yazılım

Yazılım destekli gökbilim eğitimi

Eğitim-öğretimde online uygulamalar

Ve daha fazlası…

Bu eğitimler ile kişisel gelişim ve yetkinliklerin arttırılarak daha verimli eğitici rolünde bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğretmenler Loncasının yılda iki kez olmak üzere eğitim dönemi başlatması planlanmaktadır.

Öğretmenler loncası eğitim sertifikaları

Öğretmenler loncası programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi onaylı katılım sertifikasını almaya hak kazanır.

Üstün başarı durumunda Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bünyesinde proje ve etkinliklere katılma fırsatı yakalar.

ÖĞRETMENLER LONCASI'NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!